Logo Cestydoprirody.cz

Zásady používání a pravidla pro publikaci

Obecně

Správnosti údajů, které jsou uvedeny na těchto internetových stránkách, byla věnována velká pečlivost. Přesto se nedají vyloučit nějaké chyby. Budeme proto vděční za odpovídající připomínky, kontakt na nás najdete v zápatí.

Veškerý obsah umístění na tomto portále je vždy majetkem autora uvedeného u každé cesty, místa, článku či fotogalerie. Žádné fotografie ani další materiály umístěné na serveru se nesmí kopírovat ani publikovat bez písemného souhlasu majitele.

Všechny údaje jako texty, obrázky, skicy a designy bez uvedeného zdroje podléhají našemu copyright (autorskému právu) a smějí být použity jen s písemným souhlasem společnosti Cesty do přírody s.r.o.. Každé nepovolené použití údajů bude právně stíháno.

Publikací jakéhokoliv materiálu na tomto serveru dáváte společnosti Cesty do přírody s.r.o. svolení s použitím těchto materiálů a to zejména pro vlastní propagaci, reklamu či použití na dalších portálech společnosti. Při jakémkoliv použití musí být vždy uvedeno jméno autora a zdroj. Toto svolení můžete kdykoliv odvolat a to písemně na adresu společnosti.

Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu materiálů před jejich publikací. Zejména se jedná o grafickou úpravu textů, gramatickou správnost a korekturu.

Odkazy na jiné webové stránky

Webové stránky www.cestydopřírody.cz obsahují rovněž odkazy na jiné webové stránky. Cesty do přírody s.r.o. nemá žádný vliv na redakční obsah jiných stránek a na to, aby jejich provozovatel dodržoval předpisy pro ochranu dat.

Vyloučení odpovědnosti

Stránky www.cestydopřírody.cz jsou otevřený internetový portál, do kterého přispívají dobrovolníci, kteří vytvářejí databázi informací o horách, místech, trasách a aktivitách. Její principy dovolují komukoli s připojením k Internetu a webovým prohlížečem měnit její obsah. Proto je třeba upozornit, že ne vše, co zde naleznete, muselo být zkontrolováno a musí obsahovat úplné, přesné či spolehlivé informace. Většinu obsažených informací se snažíme kontrolovat s největší možnou péčí, abyste zde nalezly hodnotné a přesné informace. Přesto nemůže být Cesty do přírody s.r.o. činěna odpovědnou za škody, které vzniknou v souvislosti s použitím těchto obsahů. Údaje jsou zčásti přímo umístěny na stránky jejich uživateli, bez našeho přispívání. Jiné údaje jsou námi aktualizovány pouze na upozornění uživatelů. Za chyby nebo fakta, která neodpovídají skutečnosti, stejně jako za z toho vyplývající následky, nepřebíráme žádnou odpovědnost. Cesty do přírody s.r.o. nenese odpovědnost za škody, obzvláště ne za přímé nebo nepřímé následné škody, ztrátu dat, ušlý zisk, výpadky systému nebo produkce, které vzniknou použitím těchto internetových stránek nebo uložením dat. Jestliže došlo použitím internetových stránek nebo stahováním dat ke vzniku škody úmyslně nebo hrubou nedbalostí, neplatí vyloučení odpovědnosti. Právní vztah vzniklý mezi vámi a Cesty do přírody s.r.o. použitím internetových stránek podléhá právu České republiky. U právních sporů, které pocházejí z použití internetových stránek, s obchodníky zapsanými v Obchodním rejstříku, je místem soudu sídlo Cesty do přírody s.r.o. v Českých Budějovicích.

Nikdo z autorů, přispěvatelů, sponzorů, správců, ani kdokoli jiný spojený s portálem Cesty do přírody nemůže být zodpovědný za jakékoli nepřesné či zavádějící informace uvedené na těchto stránkách či na stránkách z nich odkazovaných.

Pochopte prosím, že informace zde nabízené jsou poskytovány zdarma a neexistuje žádná smlouva mezi vámi a majiteli či uživateli těchto stránek, vlastníky serverů, na kterých běží, jednotlivými přispěvateli, správci, či jakoukoli jinou osobou spojenou se společností Cesty do přírody s.r.o.

Tato pravidla nabývají platnosti dne 17.7.2011

 
 


© cestydoprirody.cz, 2011-2013 | Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK