Logo Cestydoprirody.cz

Je to hora nebo není?

20.November 2015
Velikost písma: A A A Tisk Autor: Jan Veselý
Viděli jste film "Angličan, který vylezl na kopec (a slezl z hory)"?
Tam stačilo pouhých 1000 stop na to, aby dostal kopec název hora. Tedy nějakých 305 metrů.
Jak to, že je tedy na světě pouze 14 oficiálních osmitisícovek, když vrcholů nad 8.000 metrů je rozhodně více?
Hlavní foto článku
Grossglockner, zdroj: commons.wikimedia

Samotná výška totiž ještě nedělá horu. Počítá se i tzv. významnost vrcholu. Vrchol, který chce být opravdovou horou, potřebuje významnost a dominanci.

Významnost popisuje samostatnost vrcholu – jednodušeji řečeno: jak moc musí člověk sestoupit, aby mohl vystoupit na vyšší vrchol. Na příkladu Grossglockneru: Z vrcholu ve výšce 3.798 metrů je třeba sestoupit až na 1.370 metrů, aby bylo možné vystoupi na vyšší horu, jihotyrolský Ortler s 3.905 metry. Tím je dána „významnost“ (Promi-Faktor) 2.428 metrů, kterou má Grossglockner ke čtvrté nejvýznamější hoře Alp.

foto

dominance_výz­namnost

Na druhou stranu dominance hory definuje, v jakém okruhu je daná hora nejvyšší. Zugspitze se svými 2.962 metry dosahuje dominance 25,8 km, než se dostanete k vyšší hoře, kterou je Zwölferkogel ve Stubajských alpách s výškou 2.988 metrů.

Jak je to tedy s těmi osmitisícovkami? Vlastně je jich více než oficiálních 14. Ale......, například vrchol Lhotse Shar, který ovšem nedosahuje v Himalájích požadovanou významnost 500 metrů. V porovnání k tomu to mají vrcholy v Alpách jednodušší. Aby byly prohlášeny za horu, tak stačí významnost již 100 až 300 metrů.

Reklama:

Kam dál?

Komentáře k článku

 
 
před 5 měsíci

BUY DRIVING LICENSE , BUY PASSPORTS , BUY RESIDENCE PERMITS . BUY IELTS CERTIFICATES. BUY CLASS A FAKEBANKNOTES, BUY INTERNATIONAL DRIVERS LISCENCE,BUY OTHER DOCUMENTS ONLINE. website ( https://globaldocumentstores.com/ ) CONTACT EMAIL(S)(globaldocument247@gmail.com )/(certifiednotes447@gmail.com ) Cost of driving license,price of Psaaports, validity of id cards, cost of recidence permit, how to buy international drivers liscence, purchase visas. Apply for covid 19 cards,Buy class A counterfeet money, Buy first class USD, buy original fake pounds, order counterfeet euro,Buy real passport online, Original passport for sale, Real Swedish ID Cards, British ID Cards, real german DL, ID, real Uk driver license, buy driver license in USA, uk, buy license online, Real databased registered dl online, real drivers license, Buy real driver license online, buy camouflage driver license for sale. Buy real Driver license Online, Novelty driver license for sale, Real Swedish ID Cards, British ID Cards, real german DL, ID, real Uk driver license, buy driver license in USA, uk, buy license online, Real databased registered dl online, real drivers license, Buy real driver license online, buy camouflage driver license for sale, Buy real Driver license Online, Novelty driver license for sale, Real Swedish ID Cards, British ID Cards, real german DL, ID, real Uk driver license, buy driver license in USA, uk, buy license online, Real databased registered dl online, real drivers license, Buy real driver license online, buy camouflage driver license for sale ABOUT US ( https://globaldocumentstores.com/about-us/ ) CONTACT US ( https://globaldocumentstores.com/contact-us/ ) TESTIMONIALS ( https://globaldocumentstores.com/testimonials/) Apply for driver's license online, passports one, IELTS, IDP, TOEIC, TOEFL, GMAT, ESOL, DEGREE CERTIFICATES, DIPLOMAS, ID CARD, CERTIFICATE OF BIRTH, CERTIFICATE OF MARRIAGE, CERTIFICATE OF OWNERSHIP LAND / DOCUMENTAL PROPERTY AND MANY OWNERSHIP Get driving license without driving test. Can you drive your car, bike or truck very well and don't have a driving license? Are you tired of doing urinalysis and other inspections because you have a suspended license? Can you no longer leave your children at school because your driving license is taken away? The overspeed took your driver's license away and you want it back so badly. Visit us and our representatives will troubleshoot your driver's license. Do you need a driver's license to update your employment status or to get a new job? You have never been able to pass a driving test or don't have time for driving test formalities due to your tight schedule. You have nothing to worry about and our agents will solve your driving license problems. Don't let a driver's license get in the way of you and your job. BUY DRIVERS LISCENCE ONLINE ( https://globaldocumentstores.com/…ing-license/ BUY UK DRIVING LICENSE ONLINE( https://globaldocumentstores.com/eu-license/ ) BUY POLISH DRIVERS LISCENCE ONLINE ( https://globaldocumentstores.com/polish-license/ BUY REGISTERED BELGIAN DRIVING LICENSE WITHOUT TEST( https://documentsstores.com/…ithout-test/) BUY A GERMAN PASSPORT ONLINE( https://documentsstores.com/…port-online/ ) BUY ROMANIAN DRIVING LICENSE https://globaldocumentstores.com/…n-license-2/ BUY SWITZERLAND DRIVING LICENSE ( https://globaldocumentstores.com/…ing-license/ BUY DUTCH DRIVING LICENSE ( https://globaldocumentstores.com/dutch-license/ ) BUY IELTS CERTIFICATES ONLINE ) BUY UK RESIDENCE PERMIT ONLINE ( https://globaldocumentstores.com/…ing-license/) BUY CLASS A FAKEBANKNOTES ( https://globaldocumentstores.com/…-bank-notes/ ) BUY UNITED STATES DOLLARS (https://globaldocumentstores.com/usd-us-dollars/ ) BUY CLEAN POUNDS CLASS A MONEY ( https://globaldocumentstores.com/usd-us-dollars/ ) PURCHASE ORIGINAL FAKE EURO (https://globaldocumentstores.com/usd-us-dollars/ ) KAUFEN SIE DEUTSCHE FÜHRERSCHEIN ONLINE ( https://globaldocumentstores.com/german-license/ ) We provide a one stop shop to buy all the personal documents you want. In addition, we provide these documents and make home deliveries for all customers who order directly from our website. We have specialists who interact in all EU countries, including the UK, to deliver real documents to our clients. However, our influence has recently been extended to the United States and Canada. The need for documents such as a driver's license and the complications of obtaining a genuine one can sometimes become frustrating. Visit us at https://globaldocumentstores.com/ and our representatives will resolve the issues. Our times for producing all documents are very important because we don't want to keep the customer's ex­pectations longer than necessary. Additionally, when you contact us to purchase a driver's license or purchase a passport, you are provided with the required information depending on the country you wish to purchase from. After providing the requested information and ordering your document, you will be provided with a code to use and monitor the production of your document. In some countries, you are given the number of days it takes to produce your document. It is important to stay in communication with our customer service consultants throughout the process. Finally, we provide you with information throughout the process so that you know what is happening at each stage. BUY PASSPORTS ( https://globaldocumentstores.com/buy-passport/ ) PRIVACY POLICY ( https://globaldocumentstores.com/privacy-policy/ ) buy a genuinely registered driving license, buy a registered driver's license online, fake driving license online for free, how to obtain a forged driving license that works, buy a driver's license for real and forged passports, the right driver's license, buy a fake passport online, fake driving license online for free, legally forged driving license, buy a registered driver's license, buy passports online fake driving license application, buy a driver's license for real and fake passports buy a document online new passport for sale, news for sale, forged document services, buy a real and forged driving license, original passport for sale buy a fake UK passport online, our passports for sale, buy a real fake passport camouflage driving license, buy a fake driver's license online buy a fake visa, buy an authentic passport, buy a fake passport online, issue a driving license online, buy documents online, I'm selling a real ID, driving license without a driving test, global document dmv, an alternative to the driving test, a real British passport for sale, eu driving license without exam, false French driving license, can you buy a driver's license, it pays to get a driver's license, how driving licenses are issued, fake driving license online for free, legally forged driving license, buy a registered driver's license, buy passports online, fake driving license application buy a driver's license for real and forged passports, buy a document online new passport for sale, news for sale, forged document services, buy a real and forged driving license, original passport for sale, buy a fake UK passport online, our passports for sale, buy a real fake passport camouflage driving license, buy a fake driver's license online, buy a fake visa, buy an authentic passport, buy a fake passport online, issue a driving license online, buy documents online, I'm selling a real ID, driving license without a driving test, an alternative to the driving test, a real British passport for sale, eu driving license without exam, false French driving license, can you buy a driver's license, it pays to get a driver's license, how driving licenses are issued, Fake bank notes for sale buy class A counterfit euro buy counterfit US dollars buy cleane eur bank notes purchase class A british ponds. CONTACT US TO BUY FAKE CLASS A BANKE NOTES (certifiednotes447@gmail.com ) CONTACT US TO BUY DOCUMENTS (globaldocument247@gmail.com )

před 5 měsíci

ACHETER UN PERMIS DE CONDUIRE, ACHETER DES PASSEPORTS, ACHETER DES PERMIS DE SÉJOUR. ACHETEZ DES CERTIFICATS IELTS. ACHETER DES FAUX BILLETS DE CLASSE A, ACHETER UN PERMIS DE CONDUIRE INTERNATIONAL, ACHETER D'AUTRES DOCUMENTS EN LIGNE. site Web ( https://globaldocumentstores.com/ ) EMAIL(S) DE CONTACT (globaldocument247@gmail.com)/(certifiednotes447@gmail.com) Coût du permis de conduire, prix des Psaaports, validité des cartes d'identité, coût du permis de séjour, comment acheter un permis de conduire international, acheter des visas. Demander des cartes covid 19, acheter de la fausse monnaie de classe A, acheter des USD de première classe, acheter de faux livres originaux, commander des euros contrefaits, acheter un vrai passeport en ligne, passeport original à vendre, vraies cartes d'identité suédoises, cartes d'identité britanniques, vrai DL allemand, ID , permis de conduire réel au Royaume-Uni, acheter un permis de conduire aux États-Unis, Royaume-Uni, acheter un permis en ligne, véritable base de données enregistrée dl en ligne, permis de conduire réel, acheter un permis de conduire réel en ligne, acheter un permis de conduire camouflage à vendre. Acheter un vrai permis de conduire en ligne, un permis de conduire de nouveauté à vendre, de vraies cartes d'identité suédoises, des cartes d'identité britanniques, un vrai DL allemand, une pièce d'identité, un vrai permis de conduire britannique, acheter un permis de conduire aux États-Unis, au Royaume-Uni, acheter une licence en ligne, une vraie base de données enregistrée dl en ligne, permis de conduire réel, acheter un permis de conduire réel en ligne, acheter un permis de conduire camouflage à vendre, acheter un permis de conduire réel en ligne, un permis de conduire de nouveauté à vendre, de vraies cartes d'identité suédoises, des cartes d'identité britanniques, un vrai DL allemand, une pièce d'identité, un vrai permis de conduire britannique, acheter permis de conduire aux États-Unis, Royaume-Uni, acheter un permis en ligne, véritable base de données enregistrée dl en ligne, vrai permis de conduire, acheter un vrai permis de conduire en ligne, acheter un permis de conduire camouflage à vendre ABOUT US ( https://globaldocumentstores.com/about-us/ ) NOUS CONTACTER ( https://globaldocumentstores.com/contact-us/ ) TESTIMONIALS ( https://globaldocumentstores.com/testimonials/ ) Demande de permis de conduire en ligne, passeports un, IELTS, IDP, TOEIC, TOEFL, GMAT, ESOL, CERTIFICATS DE DIPLÔME, DIPLÔMES, CARTE D'IDENTITÉ, CERTIFICAT DE NAISSANCE, CERTIFICAT DE MARIAGE, CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ TERRITORIALE / DOCUMENTAIRE DE PROPRIÉTÉ ET DE NOMBREUSES PROPRIÉTÉS Obtenir le permis de conduire sans examen de conduite. Vous savez très bien conduire votre voiture, votre vélo ou votre camion et vous n'avez pas de permis de conduire ? Vous en avez marre de faire des analyses d'urine et autres inspections parce que vous avez un permis suspendu ? Vous ne pouvez plus laisser vos enfants à l'école car votre permis de conduire vous a été retiré ? L'excès de vitesse vous a enlevé votre permis de conduire et vous voulez tellement le récupérer. Visitez-nous et nos représentants dépanneront votre permis de conduire. Avez-vous besoin d'un permis de conduire pour mettre à jour votre statut d'emploi ou pour obtenir un nouvel emploi ? Vous n'avez jamais réussi à passer un examen de conduite ou n'avez pas le temps pour les formalités d'examen de conduite en raison de votre emploi du temps chargé. Vous n'avez rien à craindre et nos agents résoudront vos problèmes de permis de conduire. Ne laissez pas un permis de conduire vous gêner, vous et votre travail. ACHETER UN PERMIS DE CONDUIRE EN LIGNE ( https://globaldocumentstores.com/…ing-license/ ACHETER UN PERMIS DE CONDUIRE AU ROYAUME-UNI EN LIGNE (https://globaldocumentstores.com/eu-license/) ACHETER UN PERMIS DE CONDUIRE POLONAIS EN LIGNE ( https://globaldocumentstores.com/polish-license/ ACHETER UN PERMIS DE CONDUIRE BELGE ENREGISTRÉ SANS TEST( https://documentsstores.com/…ithout-test/) ACHETER UN PASSEPORT ALLEMAND EN LIGNE ( https://documentsstores.com/…port-online/ ) ACHETER UN PERMIS DE CONDUIRE ROUMAIN https://globaldocumentstores.com/…n-license-2/ ACHETER UN PERMIS DE CONDUIRE SUISSE ( https://globaldocumentstores.com/…ing-license/ ACHETER UN PERMIS DE CONDUIRE NÉERLANDAIS ( https://globaldocumentstores.com/dutch-license/ ) ACHETER DES CERTIFICATS IELTS EN LIGNE) ACHETER UN PERMIS DE SÉJOUR AU ROYAUME-UNI EN LIGNE (https://globaldocumentstores.com/…ing-license/) ACHETER DES FAUX BILLETS DE CLASSE A ( https://globaldocumentstores.com/…-bank-notes/ ) ACHETER DES DOLLARS AMÉRICAINS (https://globaldocumentstores.com/usd-us-dollars/) ACHETER DE L'ARGENT DE CLASSE A LIVRES PROPRES ( https://globaldocumentstores.com/usd-us-dollars/ ) ACHETER UN FAUX EURO ORIGINAL (https://globaldocumentstores.com/usd-us-dollars/ ) KAUFEN SIE DEUTSCHE FÜHRERSCHEIN EN LIGNE ( https://globaldocumentstores.com/german-license/ ) Nous fournissons un guichet unique pour acheter tous les documents personnels que vous souhaitez. De plus, nous fournissons ces documents et effectuons les livraisons à domicile pour tous les clients qui commandent directement sur notre site internet. Nous avons des spécialistes qui interagissent dans tous les pays de l'UE, y compris le Royaume-Uni, pour fournir de vrais documents à nos clients. Cependant, notre influence s'est récemment étendue aux États-Unis et au Canada. Le besoin de documents tels qu'un permis de conduire et les complications pour en obtenir un authentique peuvent parfois devenir frustrants. Rendez-nous visite sur https://globaldocumentstores.com/ et nos représentants résoudront les problèmes. Nos délais de production de tous les documents sont très importants car nous ne voulons pas garder les attentes du client plus longtemps que nécessaire. De plus, lorsque vous nous contactez pour acheter un permis de conduire ou acheter un passeport, vous recevez les informations requises en fonction du pays dans lequel vous souhaitez acheter. Après avoir fourni les informations demandées et commandé votre document, un code vous sera fourni pour utiliser et contrôler la production de votre document. Dans certains pays, on vous indique le nombre de jours nécessaires pour produire votre document. Il est important de rester en communication avec nos conseillers du service à la clientèle tout au long du processus. Enfin, nous vous fournissons des informations tout au long du processus afin que vous sachiez ce qui se passe à chaque étape. ACHETER DES PASSEPORTS ( BUY PASSPORTS ( https://globaldocumentstores.com/buy-passport/ ) POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ( https://globaldocumentstores.com/privacy-policy/ ) TESTIMONIALS ( https://globaldocumentstores.com/testimonials/) acheter un permis de conduire authentiquement enregistré, acheter un permis de conduire enregistré en ligne, faux permis de conduire en ligne gratuitement, comment obtenir un faux permis de conduire qui fonctionne, acheter un permis de conduire pour les passeports réels et falsifiés, le bon permis de conduire, acheter un faux passeport en ligne, faux permis de conduire en ligne gratuitement, permis de conduire légalement falsifié, acheter un permis de conduire enregistré, acheter des passeports en ligne fausse demande de permis de conduire, acheter un permis de conduire pour les vrais et les faux passeports acheter un document en ligne nouveau passeport à vendre, nouvelles à vendre, services de faux documents, acheter un vrai et faux permis de conduire, passeport original à vendre acheter un faux passeport britannique en ligne, nos passeports à vendre, acheter un vrai faux passeport permis de conduire camouflage, acheter un faux permis de conduire en ligne acheter un faux visa, acheter un passeport authentique, acheter un faux passeport en ligne, délivrer un permis de conduire en ligne, acheter des documents en ligne, Je vends une vraie carte d'identité, permis de conduire sans examen de conduite, document global dmv, une alternative à l'examen de conduite, un vrai passeport britannique à vendre, permis de conduire européen sans examen, faux permis de conduire français, pouvez-vous acheter un permis de conduire, c'est payant d'avoir un permis de conduire, comment sont délivrés les permis de conduire, faux permis de conduire en ligne gratuitement, permis de conduire légalement falsifié, acheter un permis de conduire enregistré, acheter des passeports en ligne, fausse demande de permis de conduire acheter un permis de conduire pour les passeports réels et falsifiés, acheter un document en ligne nouveau passeport à vendre, nouvelles à vendre, services de faux documents, acheter un vrai et faux permis de conduire, passeport original à vendre, acheter un faux passeport britannique en ligne, nos passeports à vendre, acheter un vrai faux passeport permis de conduire camouflage, acheter un faux permis de conduire en ligne, acheter un faux visa, acheter un passeport authentique, acheter un faux passeport en ligne, délivrer un permis de conduire en ligne, acheter des documents en ligne, Je vends une vraie carte d'identité, permis de conduire sans examen de conduite, une alternative à l'examen de conduite, un vrai passeport britannique à vendre, permis de conduire européen sans examen, faux permis de conduire français, pouvez-vous acheter un permis de conduire, c'est payant d'avoir un permis de conduire, comment sont délivrés les permis de conduire, Vente de faux billets de banque acheter classe A contrefit euro acheter des dollars américains contrefaits acheter des billets de banque cleane eur acheter des étangs britanniques de classe A. CONTACTEZ-NOUS POUR ACHETER DE FAUX BILLETS DE CLASSE A (certifiednotes447@gmail.com) CONTACTEZ-NOUS POUR ACHETER DES DOCUMENTS (globaldocument247@gmail.com )

 
Vyhledávač tras
 
 

Mohlo by vás zajímat

 

Kde se diskutuje

 
 


© cestydoprirody.cz, 2011-2013 | Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK