Logo Cestydoprirody.cz

Všeobecné podmínky členství v Alpenvereinu

Všeobecné podmínky pojištění:

Členství v Rakouském Alpenvereinu (OeAV) neznamená pouze pojištění, přesto se stále více lidí stává členy Alpenvereinu především kvůli němu. Pro všechny ty, kteří se chtějí dozvědět více o tomto pojištění jsme zde připravili soubor informací, na které jsme nejčastěji dotazováni. V žádném případě však tyto informace nenahrazují Všeobecné podmínky pojištění.

Rozsah pojištění

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE nabízí pojistnou ochranu pro všechny členy Alpenvereinu při úrazech ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE nabízí pojistnou ochranu pro všechny členy Alpenvereinu při úrazech ve volném čase v oblasti záchranných akcí. Ochrana krytí pro plnění při repatriaci, transportu a léčebném ošetření platí pro úrazy ve volném čase a při výkonu povolání a v případě nemoci.

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE má platnost po celém světě s výjimkou pojištění povinného ručení a právní ochrany, které se omezují na oblast Evropy.

UPOZORNĚNÍ:

Pojištění, které získáváte v rámci členství není vhodné pro cesty do USA a do Číny. Zde je částka pro krytí léčebných výloh nedostatečná, jelikož v USA i v Číně účtují nemocnice, v případě, že jste pojištěni, několikanásobek skutečných nákladů. V případě zahraničních cest do zemích Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a smluvních států (více viz. Uplatnění nároku českých pojištěnců na zdravotní péči ve státech EU) je vhodné mít s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění, který Vám zdarma vystaví vaše zdravotní pojišťovna.

Pojistné částky:

1. 25.000 EUR na osobu a pojistnou událost – náklady na záchranu na horách a na vodě v tuzemsku a v zahraničí.
Celoročně, celosvětově, při aktivitách ve volném čase.
2. Výdaje za repatriaci a lékařské ošetření v zahraničí.
Celosvětově, během prvních osmi týdnů.
2.1 Bez omezení částky – náklady na repatriaci ze zahraničí.
2.2 10.000 EUR – náklady ošetření vzniklé v zahraničí (ne v zemi trvalého pobytu) včetně lékařem předepsaných léků, nákladů transportu do nejbližší vhodné nemocnice, přičemž z této částky je k dispozici pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků částka 2 000 EUR. Pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků platí spoluúčast ve výši 70 EUR na osobu a pobyt v zahraničí.
Pojistitel uhradí prokázané výdaje za nezbytné lékařské ošetření při pobytu v nemocnici
- v Rakousku: v rámci obecné kategorie poplatků ve veřejných nemocnicích,
- mimo Rakousko: ve veřejných nemocnicích.
2.3 Bez omezení částky – náklady na transport zraněné/nemocné osoby a náklady na přepravu mrtvé osoby v tuzemsku, když jí předcházela záchrana.

!!! POZOR: Před repatriací, převozem, stacionárním léčebným ošetřením v zahraničí a přemístěním v tuzemsku (ne při záchranné či pátrací akci) se bezpodmínečně spojte s 24-hodinovou službou Europ Assistance, jinak uhradí pojišťovna maximální částku 750 EUR !!!

Europ Assistance, tel.: +43/1/253 3798, e-mail: aws@alpenverein.at

3. Pojištění odpovědnosti za škodu v Evropě až do výše 3 000 000 EUR
Celoročně, v celé Evropě. Krytí se vztahuje na povinnost náhrady škody na zdraví a škody na majetku.
Spoluúčast v případě škody na majetku 200 EUR.
4. Trestněprávní ochrana v Evropě až do výše 35 000 EUR
Celoročně, v celé Evropě. Pojistné krytí se vztahuje na trestní řízení u soudu od okamžiku žaloby a na trestní řízení u správního orgánu od okamžiku zahájení stíhání.
5. Právní ochrana v případě náhrady škody v Evropě s nároky na náhradu škody po nehodách s újmou na zdraví až do výše max. 500 EUR na pojistnou událost

(Pozor: Body 3 – 5 platí pouze v Evropě a pro vybrané druhy sportů – viz.Všeobecné podmínky)

Omezení:

Plnění v zahraničí podle bodu 2 se poskytuje během prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí. Pojistná ochrana se nevztahuje na úrazy během cest s plánovaným výstupem na hory s vyšší nadmořskou výškou než 6000mnm a na cestách do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a do Grónska.

Neplnění pro oblast nákladů na záchranu, pojistná ochrana se nevztahuje na:

 • úrazy/nemoci, které vzniknou při profesionální či jiné činnosti prováděné za úplatu, jakož i na úrazy členů záchranných organizací při organizovaných záchranných akcích a cvičeních prováděných z pověření záchranné organizace; pojištěna je ale placená činnost členů Rakouského svazu horských vůdců (Österreichischer Bergführerverband), jakož i certifikovaných horských a lyžařských vůdců, stejně jako činnost úředně schválených a certifikovaných turistických průvodců;
 • úrazy při používání motorových vozidel: pojištěny jsou úrazy při jízdě motorovými vozidly na přímých i nepřímých cestách na akce a srazy Alpenvereinu a při návratu z nich, stejně tak jako při cestách na podle stanov definované (i na soukromé) klubové akce (turistika, turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectví, lezení po zajištěných cestách, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, kanoistika a túry na horském/trekovém kole, stejně jako úrazy, které vzniknou při používání lanovek a vleků);
 • úrazy při účasti na místních, republikových a mezinárodních závodech a soutěžích v severském a alpském lyžování, snowboardingu nebo freestylingu, při jízdě na bobech, skibobech, skeletonech nebo v sáňkování, stejně tak i při tréninku na takovéto závody a soutěže;
 • úrazy pojištěných osob vykonávajících činnost pilota letadla (také pilota sportovního letadla), pokud k tomu podle rakouského práva potřebují povolení, jakož i ostatních členů posádky v letadle a při používání vesmírných prostředků;
 • úrazy/nemoci při cestách s plánovaným výstupem na hory s vrcholem v nadmořské výšce nad 6 000 m, jakož i při cestách do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a do Grónska.

Neplnění pro oblast repatriace, transportu a lékařského léčebného ošetření, pojistná ochrana se nevztahuje na:

 • lékařská ošetření, která byla zahájena před nástupem cesty;
 • lékařská ošetření chronických onemocnění kromě těch, které jsou důsledkem akutních nebo náhlých záchvatů nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu;
 • lékařská ošetření, kvůli kterým byla zahraniční cesta uskutečněna;
 • ošetření zubů, která nejsou prováděna jako první pomoc za účelem bezprostředního utišení bolesti;
 • umělá přerušení těhotenství stejně jako těhotenská vyšetřování a porody, kromě předčasných porodů, které nastanou dříve než dva měsíce před přirozeným termínem porodu. To platí obdobně i pro předčasně narozené děti;
 • lékařské ošetření, které je důsledkem nadměrného; požívání alkoholu stejně jako důsledkem zneužívání návykových látek a léků;
 • kosmetická ošetření, lázeňská léčba a rehabilitace;
 • preventivní očkování;
 • lékařská ošetření a následky úrazů, které vzniknou při válečných událostech všeho druhu a při aktivní účasti na nepokojích nebo při úmyslně spáchaných trestných činech;
 • lékařská ošetření a následky úrazů, které vzniknou při aktivní účasti na veřejně pořádaných sportovních soutěžích a při tréninku na tyto soutěže, pokud je při těchto soutěžích vyplácena odměna nebo mzda;
 • lékařská ošetření nemocí a následky úrazů, které vzniknou při aktivní účasti na místních, republikových nebo mezinárodních soutěžích v severském a alpském lyžování, snowboardingu, jakož i freestylovém a freeridovém lyžování, při jízdě na bobech, skibobech, skeletonech nebo při sáňkování, jakož i při tréninku na tyto soutěže, dále nemoci a úrazy, které vzniknou při aktivní účasti na placených, veřejně pořádaných sportovních soutěžích, jakož i při tréninku na tyto soutěže (vyjma lezeckých soutěží jako člen Rakouského lezeckého spolku – Österreichischer Kletterverband);
 • lékařská ošetření nemocí a následky úrazů při účasti na motoristických soutěžích (také jízdy za odměny a rallye) a při tréninkových jízdách na takovéto soutěže;
 • lékařská ošetření nemocí a úrazů při používání leteckých prostředků (např. draků, padákových kluzáků), letadel (soukromých motorových a větroňů) a při parašutismu. Pojištěno je ale používání motorových letadel, která jsou schválena pro přepravu osob (např. obchodní letadla), cestujícím – vyjma motorových kluzáků a ultralehkých letadel. Za cestujícího se nepovažuje osoba, která se přímo podílí na řízení letadla nebo je členem posádky, ani osoba, která pomocí letadla vykonává profesní činnost;
 • lékařská ošetření a následky úrazů, které vzniknou v důsledku škodlivého účinku jaderné energie;
 • lékařská ošetření a následky úrazů členů záchranných organizací, které vzniknou při organizovaných záchranných akcích a cvičeních prováděných z pověření záchranné organizace;
 • úrazy/nemoci při cestách s plánovaným výstupem na hory s vrcholem v nadmořské výšce nad 6 000 m, jakož i při cestách do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a do Grónska.

Upozornění:

Úrazy způsobené vozidlem v zahraniční jsou v rámci plnění uvedených v bodě 2 obecně pojištěné, pokud nevzniknou při účasti na soutěžích motoristického sportu (také na oceňovaných jízdách nebo rallye) a při tréninkových jízdách.

 
Vyhledávač tras
 
 

Mohlo by vás zajímat

 

Kde se diskutuje

 
 


© cestydoprirody.cz, 2011-2013 | Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK