Logo Cestydoprirody.cz

Řešení pojistné události

Při nehodě

  • Pokud po Vás bude vyžadováno i přes předložení průkazu OeAV další potvrzení o Vašem členství v OeAV tj. o Vašem pojištění (např. v mimoevropských regionech) kontaktujte adresy Knox Versicherungsma­nagement GmbH, které v případě jejich oslovení a na základě Vašeho vyžádání zašlou na Vámi v cizině udanou kontaktní adresu potvrzení o Vašem pojištění.
  • Při ambulantním ošetření včetně lékařem předepsaných léčebných prostředků hradí tyto výdaje za lékařské ošetření postižený člen OeAV ošetřujícímu lékaři na místě. Tato uhrazená částka je pak pojišťovnou Generali po zpracování pojistného případu a po odečtení spoluúčasti ve výši 70,– EUR vrácena.
  • Při zachraňování: Při obdržení účtu od záchranářské služby tento neplaťte, nýbrž pošlete originál na adresu Knox Versicherungsma­nagement GmbH. Účet za vrtulník předložte nejprve správci zdravotního pojištění a pak teprve pošlete s jeho vyjádřením (částečné zaplacení, odmítnutí) na adresu Knox Versicherungsma­nagement GmbH.
  • Při ambulantním ošetření (včetně nákupu léčiv): Náklady musíte nést nejprve sami. Účet lékaře musí obsahovat následující údaje: Jméno, datum narození ošetřené osoby, označení nemoci, provedený výkon a doba, potvrzení o zaplacení. Účty je třeba předložit po podání u správce zdravotního pojištění nejpozději 6 měsíců po ukončení cesty, včetně vyjádření správce zdravotního pojištění.
  • Při ošetřování v místní nemocnici, převozu ze zahraničí, převozu ve vnitrozemí: Nejprve je bezpodmínečně nutné kontaktovat Generali Personenversiche­rung AG (Tel. 0043(0)1 2049999, Fax. 0043 (0) 1 21175–1199 , v úředních hodinách!) nebo kontaktovat Tyrol Air Ambulance (Tel.0043 (0) 512 22422 , Fax. 0043 (0) 512 28 88 88 , e-mail: taa@taa.at, 24hodinový servis). Aby mohly být poskytnuty zálohy na náklady, případně udělána příslušná opatření, je třeba oznámit jméno, adresu, datum narození, a členské číslo AV). Následně bude navázán kontakt s příslušným ošetřujícím lékařem a rozhodnuto o provedení a druhu přepravy (sanitka, vlak, osobní letadlo, sanitární letadlo). Konečné rozhodnutí udělá lékař Tyrol Air Ambulance.

Likvidace pojistné události

Hlášení pojistné události se podává na formuláři UNIQUA-Schadenmeldung. Vyplnění je nutné provést v němčině nebo v angličtině.

K vyplněnému formuláři přiložte:

  • originály faktur a lékařských zpráv,
  • u lékařských zpráv a faktur, které jsou v češtině, přiložte též překlad do němčiny nebo angličtiny,
  • kopii členského průkazu Alpenvereinu,
  • kopii pasu,
  • bankovní spojení = číslo účtu, adresu banky, SWIFT, IBAN

K dopisu pojišťovně přiložte očíslovaný seznam příloh/dokumentů. Před odesláním si vyhotovte kopie všech dokumentů, které si uschovejte.

Vše zašlete na:
Knox Versicherungsma­nagement GmbH
Edith Stein Weg 2
A-6020 Innsbruck
Servicetelefon Alpenverein: +43/699/14367670
Team Servisierung OeAV:
Viktoria Haider
e-mail: AV-service@knox.co.at

Dokumenty je možno zaslat i oscanované přímo na výše uvedený email

V případě smrtelného úrazu a převozu ostatků

Kontaktujte Tyrol Air Ambulance Tel.0043 (0) 512 22422 Fax. 0043 (0) 512 28 88 88 e-mail: taa@taa.at, 24hodinový servis

Pokud budete potřebovat s likvidací pojistné události poradit nebo pomoci, rádi Vám pomůžeme: alpenverein1@edelweiss.cz, tel: +420 725 442 942

 
 


© cestydoprirody.cz, 2011-2013 | Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK